paket LEKTURA

LEKTURA I KOREKTURA

Lektura je kompletno jezično uređivanje teksta na pravopisnoj, gramatičkoj i stilskoj razini. Radi se nakon recenzije i redakture teksta, a prije grafičkog uređivanja (ako se radi o publikaciji) i korekture.

Korektura je posljednji korak u procesu uređivanja teksta za tisak, tj. posljednja provjera prije tiskanja publikacije. Uočavaju se i korigiraju tzv. tipfeleri te ostali eventualni propusti nastali tijekom lekture i grafičkog oblikovanja.

Lekturom i korekturom osigurava se da tekst bude jasan, stilski primjeren te u skladu s pravopisnim i gramatičkim pravilima hrvatskoga jezika.

Cijena lekture i korekture ovisi o vrsti, stilu i duljini teksta te se uvijek radi procjena na temelju koje se izdaje ponuda.

OKVIRNE CIJENE LEKTURE:

2,65 – 4,00 eura

OKVIRNE CIJENE KOREKTURE:

1,50 – 2,00 eura

JEDINICA MJERE:

kartica teksta (1500 znakova s razmacima)

PRIJEVOD

engleski - hrvatski

hrvatski – engleski

CIJENA NA UPIT!

© 2024 Paket riječi - Dizajn: D.POINT